Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Casinobelevenis.nl

 1. Bij particuliere bestelling dient de totale huursom contant te worden voldaan op de uitvoerende dag. Bij zakelijke bestellingen wordt er doormiddel van een factuur betaald. De factuur ontvangt u de dag na uitvoering. Deze dient u binnen onze gestelde betalingstermijn over te maken.
 2. Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
 3. Indien de casino tafels moeten worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens het op- en of afbouwen, dient U dit van te voren per mail kenbaar te maken. Geeft U niet van te voren aan dat de locatie anders is dan gelijkvloers dan factureren wij 10% van de totale huursom nadat het feest heeft plaats gevonden.
 4. Bij het huren van 1 speeltafel/spel berekenen wij een toeslag van € 150,- excl. 21% btw.
 5. Eventuele schade aan de casino tafels van Casinobelevenis.nl, welke niet door het personeel van Casinobelevenis.nl wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder.
 6. De veiligheid van het personeel van Casinobelevenis.nl dient gewaarborgd te zijn! Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van Casinobelevenis.nl het onverantwoord vinden om door te spelen dan zullen alle casino tafels worden gesloten en zullen de medewerkers het feest verlaten.
 7. De huurder word geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de casino tafels.
 8. De gegeven huurprijs per speelavond is gebaseerd op het door U aangegeven aantal speeluren.
  Als U kiest om langer door te spelen dan berekenen wij € 40,00 excl. btw extra per uur per tafel. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle door U gehuurde casino tafels.
 9. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor minimaal 2 grote bestel bussen (VW Transporter) van Casinobelevenis.nl. Blijkt het zo te zijn dat er parkeerkosten moeten worden betaald m.b.t. het uitvoeren van het casino evenement dan zijn deze parkeerkosten voor de huurder. Deze parkeerkosten worden extra gefactureerd.
 10. Eventuele missende casino fiches van Casinobelevenis.nl worden doorberekend aan de huurder, tegen een stuk prijs van € 0,50 excl. btw.
 11. Om extra kosten en misverstanden te voorkomen, is het verstandig om duidelijk aan uw gasten mee te geven dat zij de casino fiches weer netjes bij het personeel van Casinobelevenis.nl inleveren.
 12. Annuleren van uw casino belevenis kan 7 werkdagen van te voren per mail. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u later dan 7 werkdagen annuleert dient u 50% van de totale huursom te vergoeden.
 13. Bij het niet betalen door de opdrachtgever/huurder zijn de eventuele incassokosten geheel voor rekening van de huurder.
 14. Voor speeltijden na 24.00 uur zal een nachttoeslag gelden van € 20,00 excl. btw per uur per casino tafel.
 15. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht” Casinobelevenis.nl kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Scroll to top